¸.•*´`*•.¸¸.•*´مــريـــم`*•.¸¸.•*´`*•.
اينجــا هــمـــه چــی درهـــمــه
  سلام من مريم، نويسنده اين وبلاگ هستم. اميدوارم بتونم مطالب خوبي براتون بذارم.


  :
  بزنی نازت می كنم ♥ نازم كنی دیوونت میشم ♥ فراموشم كنی بیادتم ♥ بیادم باشی همیشه باهاتم ♥ دوسم داشته باشی برات میمیرم ♥ تنهام بزاری منتظرت می مونم ≈ این قانون معرفت منه ♥


  •.¸¸.•*´`*•.¸¸.•*´`*•.¸¸.•*´`*•.

  ♥♥ M ღ A ღ R ღ Y ღ A ღ M ♥ ✰* ★ / \ ✰˚* ˚

  از شروع نفسهای حضرت ادم تا پایان نفسهای اخرین ادم دوست دارم.

  من زندگی را دوست دارم ولی از زندگی دوباره می ترسم

  دین را دوست دارم ولی از کشیش ها می ترسم

  قانون را دوست دارم ولی از پاسبان ها می ترسم

  عشق را دوست دارم ولی از مرد ها می ترسم

  کودکان را دوست دارم ولی از آئینه می ترسم

  سلام را دوست دارم ولی از زبانم می ترسم

  من می ترسم پس هستم

  این چنین می گذرد روز و روزگار من

  من روز را دوست دارم ولی از روزگار می ترسم


  ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

  •.¸¸.•*´`*•.¸¸.•*´`*•.¸¸.•*´`*•.¸¸.  در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد

  در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است!

  ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

  •.¸¸.•*´`*•.¸¸.•*´`*•.¸¸.•*´`*•.¸¸.  اگر تنهاترین تنها شوم باز خدا هست

  او جانشین همه نداشتنهاست

  نفرین ها و آفرین ها بی ثمر است

  اگر تمامی خلق گرگهای هار شوند

  و از آسمان هول و کینه بر سرم بارد

  تو مهربان جاودان آسیب نا پذیر من هستی

  ای پناهگاه ابدی

  تو می توانی جانشین همه بی پناهی ها شوی


  ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

  •.¸¸.•*´`*•.¸¸.•*´`*•.¸¸.•*´`*•.
  هر که بد ما به خلق گوید

  ما چهره زغم نمی خراشیم

  ما خوب از او به خلق گوییم

  تا هر دو دروغ گفته باشیم

  ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

  •.¸¸.•*´`*•.¸¸.•*´`*•.¸¸.•*´`*•.¸¸.•  پس شاخه های یاس و مریم فرق دارند؟!

  آری، اگر بسیار، اگر کم فرق دارند

  شادم تصور می کنی وقتی ندانی

  لبخندهای شادی و غم فرق دارند

  برعکس می گردم طواف خانه ات را

  دیوانه ها آدم به آدم فرق دارند

  من با یقین کافر، جهان با شک مسلمان

  با این حساب اهل جهنم فرق دارند

  بر من به چشم کشته عشقت نظر کن

  پروانه های مرده با هم فرق دارند!


  ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

  •.¸¸.•*´`*•.¸¸.•*´`*•.¸¸.•*´`*•.¸¸
  آرزو دارم شبی عاشق شوی

  آرزو دارم بفهمی درد را

  تلخی برخوردهای سرد را

  می رسد روزی كه بی من سر كنی

  می رسد روزی كه مرگ عشق را باور كنی

  ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

  •.¸¸.•*´`*•.¸¸.•*´`*•.¸¸.•*´`*•.
  آنقدر دوستت دارم

  که هر چه بخواهی همان را بخواهم

  اگر بروی شادم

  اگر بمانی شادتر

  تو را شاد تر می خواهم

  با من یا بی من

  بی من اما

  شادتر اگر باشی

  کمی

  - فقط کمی -

  ناشادم

  و این همان عشق است

  عشق همین تفاوت است

  همین تفاوت که به مویی بسته است

  و چه بهتر که به موی تو بسته باشد

  خواستن تو تنها یک مرز دارد

  و آن نخواستن توست

  و فقط یک مرز دیگر

  و آن آزادی توست

  تو را آزاد می خواهم
15:48چهارشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۱مــريـــــم
About
Categories
Tags
Archive
Links
Posts
Other
Design